Lorenzo von Matterhorn. Aquest projecte consisteix en la creació, per mitjà de la cal·ligrafia, d’un logotip que funcionés com a capçalera d’una hipotètica revista.
Tant la temàtica com l’estètica de la publicació són de lliure elecció, en aquest cas, es tracta d’una revista que aporta un enfoc desenfadat i amb pocs tabús sobre diversos temes d’actualitat emplaçats fora del mercat de gran consum.

Lorenzo von Matterhorn. Aquest projecte consisteix en la creació, per mitjà de la cal·ligrafia, d’un logotip que funcionés com a capçalera d’una hipotètica revista.
Tant la temàtica com l’estètica de la publicació són de lliure elecció, en aquest cas, es tracta d’una revista que aporta un enfoc desenfadat i amb pocs tabús sobre diversos temes d’actualitat emplaçats fora del mercat de gran consum.

Lorenzo von Matterhorn. Aquest projecte consisteix en la creació, per mitjà de la cal·ligrafia, d’un logotip que funcionés com a capçalera d’una hipotètica revista.
Tant la temàtica com l’estètica de la publicació són de lliure elecció, en aquest cas, es tracta d’una revista que aporta un enfoc desenfadat i amb pocs tabús sobre diversos temes d’actualitat emplaçats fora del mercat de gran consum.

portadaesbossos