Sci-Fi. Després de triar una exposició, real o ficticia, el projecte consistia en realitzar-ne el catàleg. Així doncs, es tracta d’un projecte editorial, en que s’havien de dissenyar totes les parts que integren el catàleg: format, mida, tractament d’imatges, tipus de paper, tipografia,...
Jo vaig inventar un festival de còmic, literatura i cinema de ciència ficció. Com que és un món on conviuen produccions de gran i petit pressupost, vaig voler que aquest fet es reflectís en el disseny del catàleg. Una maquetació sobria i ordenada, que transmet qualitat i mitjans econòmics, conviu amb un paper bastant translúcid, que remet als còmics, de caràcter molt més humil, gairebé fanzine.

Sci-Fi. Després de triar una exposició, real o ficticia, el projecte consistia en realitzar-ne el catàleg. Així doncs, es tracta d’un projecte editorial, en que s’havien de dissenyar totes les parts que integren el cataàleg: format, mida, tractament d’imatges, tipus de paper, tipografia,...
Jo vaig inventar un festival de còmic, literatura i cinema de ciència ficció. Com que és un món on conviuen produccions de gran i petit pressupost, vaig voler que aquest fet es reflectís en el disseny del catàleg. Una maquetació sobria i ordenada, que transmet qualitat i mitjans econòmics, conviu amb un paper bastant translúcid, que remet als còmics, de caràcter molt més humil, gairebé fanzine.

Sci-Fi. Després de triar una exposició, real o ficticia, el projecte consistia en realitzar-ne el catàleg. Així doncs, es tracta d’un projecte editorial, en que s’havien de dissenyar totes les parts que integren el cataàleg: format, mida, tractament d’imatges, tipus de paper, tipografia,...
Jo vaig inventar un festival de còmic, literatura i cinema de ciència ficció. Com que és un món on conviuen produccions de gran i petit pressupost, vaig voler que aquest fet es reflectís en el disseny del catàleg. Una maquetació sobria i ordenada, que transmet qualitat i mitjans econòmics, conviu amb un paper bastant translúcid, que remet als còmics, de caràcter molt més humil, gairebé fanzine.

portadaseparatainterior1interior2detall 1detall 2